Høyre vil ha egen avkjøring til KGB l Holder fast på behov for kollektivfelt, men vil droppe gang- og sykkelveg i sør

– Vegen må ikke bli en barriere

Molde Høyre vil «krympe» den planlagte innfartsvegen langs Fannestranda. – Men behovet for å løfte kollektivtrafikken med flere felt kommer vi ikke unna, sier Torgeir Dahl.

Ønsker avkjøring: – Jeg skjønner bekymringen til folk, men egne kollektivfelt er nødvendig for å bedre kollektivtrafikken, sier Torgeir Dahl. Avkjøring til kunstgrasbanen holder han imidlertid fast på. 

Nyheter

MOLDE: Molde Høyre kaster seg nå inn i diskusjonen om den planlagte firefeltsvegen mellom Bolsønes og Kviltorp er nødvendig. Ordføreren forsvarer vegen, men peker på konkrete grep som partiet mener bør til: