– Er ikke overbevist

Facebookgruppe ser ikke behovet for fire felt på grunn av kollektivøkning.

«Ikke ødelegg Fannestranda. Nei til firefelts vei i Molde»: F.h Cammila Raknes, Kjell Gaupseth Hammerø og Unni Bjørseth.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

MOLDE: «Ikke ødelegg Fannestranda» lar seg ikke overbevise av Torgeir Dahl (H).