Skaper folkefest med rock og natur

Stor stemning: Foreløpige tall viser at årets utgave av Raumarock engasjerte over 9.200 publikummere. Festivalen gir viktige bidrag til lokalt kultur- og næringsliv. Foto: Eirik Heen 

Ved siden av å være en musikkfestival har Raumarock også blitt en utviklingsarena for lokale musikere.

Nyheter

Folk strømmet til Åndalsnes under helgas Raumarock. For 18. gang ble festivalen arrangert i Rauma, og de første opptellingene tyder på at årets festival ble en solid opptur. Det er rock som preger programmet, men festivalen har samtidig lyktes med å bli en folkefest for hele regionen. Festivalledelsen klarer å balansere programmet på en god måte. Avslutningen på lørdag med populære Sondre Justad og de australske rockerne i Airbourne illustrerer spennet i årets program. Foreløpige tall indikerer vel 9.200 publikummere.

Festivalens sentrum er på Åndalsnes, men arrangøren er samtidig bevisst på å bruke naturen rundt. Slik har Raumarock klart å få oppmerksomhet langt utenfor fylkesgrensa. I år var det lokale Red Hot som hadde gleden av å spille på Nesaksla, over 1.000 publikummere tok turen opp. Denne strategien gir unike musikalske øyeblikk, samtidig som den bygger stolthet i kommunene. Dette er også en av årsakene til at Raumarock etter hvert kan se tilbake på en rik historie. Samtidig har lokalsamfunnet vist vilje til å støtte opp om sin festival.

Frivillig innsats gir lokal verdiskapning. Derfor er sommerens festivaler viktige for mange lokalsamfunn. I Rauma klarer man dette gjennom flere store løft gjennom sommeren. Det gir viktige bidrag til reiseliv, varehandel og lokalt næringsliv i kommunen. På samme måte ser vi at flere store etablerte aktører er med på å støtte opp under festivalen.

Ved siden av å være en musikkfestival har Raumarock også blitt en utviklingsarena for lokale musikere. Flere lokale band har gjennom festivalen fått sin debut på en stor scene. Andre har fått en kjærkommen anledning til å utvide sitt publikum. I tillegg er festivalens akademiordning en arena hvor unge talent kan få råd og vegledning fra etablerte navn.