Ny høringsfrist blir 15. september

Vegvesenet utvidet høringsperioden én måned etter ønske fra beboere.

Prosjektleder: Halgeir Brudeseth hos Statens vegvesen Region midt i Molde. 

Nyheter

Molde: I midten av juli ble fristen for å komme med innspill til planprogrammet for «E39 Bolsønes – Kviltorp» forlenget med én måned. Merknader kan nå sendes Statens vegvesen (SVV) fram til 15. september.