Eksadvokat frikjent i sak om ulovlig barnesamvær

Fagdommeren ville dømme den tidligere advokaten. Men flertallet frikjente ham for medvirkning til at en far i et døgn hadde ulovlig samvær med egne barn.

Aktor: Statsadvokat Jogeir Nogva fant det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte var skyldig, men meddommerne kom til at han måtte frifinnes.  

Nyheter

ROMSDAL: Bakgrunnen for saka er en episode en januarhelg i 2018. Da var den daværende advokaten advokat for en far som skulle ha samvær med egne barn noen timer lørdag, med tilsyn fra barnevernet.