LEDER FREDAG 2. AUGUST

Sjekk den toppen!

Mange populære turmål i Norge har så stor trafikk at det både blir skader i terrenget og forsøpling.

Kraftig økning: Denne grafen viser økningen i antall hytteovernattinger hos DNT. Foto: DNT 

Nyheter

Grafen over viser med all tydelighet hvor populært det har blitt med fjelltur i Norge. Aldri før har så mange mennesker oppsøkt norske fjell og vidder som nå. Grafen over viser at i løpet av de siste 15 åra har antall hytteovernattinger på Den Norske Turistforenings (DNT) 550 hytter rett og slett gått rett til værs.

Bruken av turistforeningens hytter steg fra 310.000 overnattinger i 2005 til 460.000 overnattinger i 2018. Nær 50 prosent flere overnattinger. Veksten er fordelt over hele landet.

Men tidligere i år varslet DNT at det ville kutte all markedsføring av foreningens hytter og aktivitetstilbud i Asia og Amerika. DNTs ledelse begrunnet dette med hensynet til klimaet. Foreningen vil ikke markedsføre seg til turister som må reise langt og med fly.

Det er likevel ikke bare turistene som elsker friluftsliv i norsk natur. Aldri før har norske menn og kvinner – og barna – gått så mye på tur. Kombinasjonen av økt turisme og egen bruk av de mest attraktive turmålene er derfor ikke problemfri.

Mange populære turmål i Norge har så stor trafikk at det både blir skader i terrenget og forsøpling. Og mer sårbart blir det jo høgere opp i terrenget turmålet befinner seg. God tilrettelegging er selvfølgelig et godt virkemiddel, som vi også har sett fordelene med lokalt. Men graden av tilrettelegging vil nok alltid skape debatt. Steintrapper, bolter og stiger er en ting. Hva med gondolbaner og restaurant på toppen?

Både vi som bor her og turistene som besøker oss er opptatt av det samme: Ønsket om mest mulig uberørt natur. Samtidig liker vi gode overnattingsmuligheter, serveringstilbud og kulturelle attraksjoner. Men vi søker også å finne svaret på hvordan et klimavennlig reiseliv kan kombineres med en næring som skaper inntekter og arbeidsplasser i bygd og by.

Det mest verdifulle vi kan gjøre er å balansere vern og tilgang. Romsdalseggen og Trolltunga er superpopulære turmål. Du drar ikke dit for å finne stillhet og ro, men for å se og oppleve det spektakulære og storslåtte. Der er du sjelden alene. Derfor må vi også verne om områder, som gir muligheten til å komme i nærkontakt med uberørt natur.