Fylkeskonservatoren: – Meld fra om arkeologiske funn

Advarer mot ulovlig graving og plyndring

Det er nå høgsesong for bruk av metalldetektorer. Etter flere lovbrudd de siste åra, ønsker fylkeskonservator å rette en advarende pekefinger.

Advarer mot ulovlig oppgraving: Fylkeskonservator Bjørn Ringstad ber folk lese seg opp på lovverket før de begynner med søk av metalldetektor. Bildet ble tatt på Veøya i fjor, der noen gravde rundt 100 hull på fredet område.  

Hvis du skal begynne med metallsøk, er det anbefalt å melde seg inn i lokale metallsøkerlag

Bjørn Ringstad, fylkeskonservator
Nyheter

– Lova er krystallklar. Har du funnet noe som kan være et kulturminne, må du snarest kontakte oss, sier fylkeskonservator Bjørn Ringstad.