– Det er utilgivelig at folk slipper hunden løs

Hvert år blir sauer skadd eller drept av løse hunder. Varmen gjør situasjonen ekstra kritisk.

Dag Ringstad, rovviltkontakt i Statens naturoppsyn: – Jeg kan ikke konkludere med at det er hund som har angrepet sauen, men er sikker på at det er et dyr. Han forteller at de får melding om at hunder skader eller dreper sau hvert år.  

Nyheter

– En sau har tjukk ull, og skal ikke springe langt før den kollapser, sier Dag Ringstad i Statens naturoppsyn.