Overproduksjon og dårlig lønnsomhet fører til at stadig flere grisebønder avvikler driften

Slutt med gris for Jorunn Gunnerød

Dårlig økonomi gjør at flere grisebønder velger å legge ned. En av disse er Jorunn Gunnerød på Istad. Rypdal purkering i Tresfjord får færre kunder, men håper å kunne fortsette driften.

GIR SEG: Jorunn Gunnerød har bestemt seg for å slutte med gris og satse mer på kyr. Årsaka er den svake økonomien i svineproduksjonen.  Foto: Kjell Langmyren

Nyheter

Sammen med mannen sin, Erling Tistel, driver Jorunn Gunnerød både med ku og gris, det har de gjort siden de tok over garden Langhol etter Jorunns foreldrene. På denne garden har det vært holdt gris siden 1950-tallet, i 2020 er det slutt.