Sjukehusgaven blir trolig 200 mill. kr

Torgeir Dahl forsikrer at gaven fra Gass-ROR til nytt sjukehus skal gå til noe som hever kvaliteten utover vedtatte rammer.

SKAL ØKE KVALITETEN: – Gass-ROR skal ikke hjelpe staten med å finansiere sjukehus. Vi skal yte noe som kommer på toppen av ramma og hever kvaliteten, sier Torgeir Dahl.   Foto: BJØRN BRUNVOLL

Nyheter

MOLDE: Molde-ordfører Torgeir Dahl er kjent med at Bernhard Riksfjord har tenkt halvparten fra Gass-ROR og halvparten fra salg av Lundavang da han la fram beløpet 500 millioner i den mye omtalte Gass-ROR-gaven til SNR.