Nytt overskudd for Midsundfestivalen

2800 betalende var innom Midsundfestivalen. Dette sikret overskuddet også i år.

Attraksjon: Palleløpet trekker mye folk, sjøl om det var surt og kaldt i lufta. 

Nyheter

MIDSUND: Midsundfestivalen har gått med overskudd i alle år, 2019 ble ikke noe annerledes.