Nye utfordringar når Vågstranda blir del av Vestnes kommune

Når Vågstranda blir ein del av Vestnes kommune om 17 månader, overtar Vestnes ansvaret for skulen, kyrkja og dei kommunale vegane i bygda.
Nyheter

Etter at Kommunal- og moderniseringsdepartementet sa ja til at Hjelvika og Vågstranda blir overført frå Rauma til Vestnes frå 1. januar 2021, er det mange praktiske ting som må avklarast. Dette arbeidet vil bli intensivert i løpet av hausten.