Molde domkirke er i dårlig stand

– Jo lenger vi venter, desto verre blir det

I vår gjorde Kirkelig fellesråd en tilstandsanalyse av Molde domkirke. De vil nå utbedre bygget så snart det er penger til det. Men penger fra kommunen får de tidligst i 2020.

PÅ TIDE: Kirkeverge Hans Jakob Nes håper arbeidet kan komme i gang så snart som mulig.  Foto: Bjørn Brunvoll

Når vi ser tilstanden kirka nå er i, er det klart at vi må legge inn hyppigere vedlikeholdsrunder.

Kirkeverge Hans Jacob Nes
Nyheter

Sist gang Molde Domkirkes fasade ble pusset opp var for 15 år siden.