Stor Axtech-leveranse til diamantleteskip

Axtech i Molde har fått en av sine største kontrakter i selskapets historie på et løfte- og håndteringsystem til en båt som skal drive diamantutvinning på havbunnen utenfor Namibia i det sørlige Afrika.

PÅ DIAMANTUTVINNINGSSKIP: Kjell Ødegård (fv), Richard Myhre og Asmund Sætre fra Axtech under besøk på et annet av Debmarine Namibias diamantutvinningsskip i Namibia.   Foto: Axtech

Nyheter

MOLDE: Daglig leder Richard Myhre og markedsdirektør Kjell Ødegård er stolt over kontrakten Axtech har fått med Debmarine Namibia på design og levering av løfte- og håndteringssystemet på selskapets nye diamantproduksjonsskip «AMV3». Bare én kontrakt Axtech har fått tidligere, kan måle seg med denne i størrelse. Partene går ikke ut med kontraktssummen.