Her er fritidsboligene som ble solgt i første halvår

Nyheter

Nesten 500 fritidseiendommer skiftet eier i romsdalsregionen og i hyttekommuner som Oppdal og Lesja i løpet av første halvår.