Undersøkelse om jenter og idrett er klar

– Må få jentene på banen

En ny undersøkelse viser at jenter slutter på fotball fordi de ikke føler seg gode nok. Nå tar fylkeskommunen tak for å få jentene til å bli på gressmatta.

Frafall: Primrose Sandøy og Sofie Rønning Iversen (t.h) er usikre på hva som gjør at frafallet er større i jentefotballen enn hos guttene.  

Nyheter

MOLDE: I slutten av juni kom en rapport om "Deltakelse i fritidsaktiviteter blant ungdom". Undersøkelsen ble gjort i sammenheng med "Jenteløftet". Et samarbeidsprosjekt mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, fylkets idrettskrets og de to fotballkretsene i fylket. De ønsker å framme jenters deltakelse i fotball.