Nye Idrettens hus tek form – snart kjem taket

Reiser søyler i massivtre

Tre-fire etasjar høge søyler av limtre vert no montert. Snart vil også deler av taket komme på plass.

GÅR UNNA: Søyler og veggelement kjem no på plass i rask rekkefølge på byggetomta.  Foto: Kjell Langmyren

Nyheter

MOLDE: Etter ein periode med grunnarbeid og mindre synlege endringar, skjer det no raskt endringar på byggeplassen ved Idrettens hus. Fleire høge søyler av limtre er reist, og peikar karakteristisk mot himmelen.