Boreal tar over Molde-Vestnes i 2021 – Fjord1 klage ikke tatt til følge

Statens vegvesen og Boreal Sjø AS har inngått kontrakt om ferjedrift på E39 Molde-Vestnes fra 2021-2028.

Boreal tar over Molde-Vestnes-ruta som i dag drives av Fjord1. 

Nyheter

Det melder Statens vegvesen i en pressemelding onsdag.

Kontrakten har en verdi på i overkant av 1,9 milliarder kroner og det var tre rederi som leverte tilbud. I evalueringen er pris vektet 70% og miljø 30%.

Kontrakten gjelder drift av to helelektriske ferjer og to hybridferjer. Det blir avganger hvert 20. minutt på dagtid på hverdager, skriver de i pressemeldingen.


Anbud på Riksvegferjesambandet E39 Molde – Vestnes

Boreal innstilt til å overta for Fjord1 på Molde - Vestnes

Statens Vegvesen: Boreal Sjø leverte best tilbud på riksvegferjesambandet E39 Molde – Vestnes


Statens vegvesen opplyser at i kontrakten settes det som krav at tillatt utslipp på sambandet maksimalt kan være 8000 tonn CO2/år og 90 tonn NOx/år. Dette tilsvarer rundt 60 % reduksjon i CO2- og NOx-utslipp sammenlignet med konvensjonell drift.

Det er Fjord1 ASA som har dagens kontrakt på sambandet, som er Norges femte mest trafikkerte ferjesamband. Rederiet begjærte midlertidig forføyning til Oslo byfogdembete. Begjæringen ble ikke tatt til følge opplyser Statens vegvesen i pressemeldingen.


Har klaget over anbudstildelinga til Boreal på Molde-Vestnes

Boreal vant ferjeanbudet på Molde-Vestnes. Nå har Fjord1 klaget over tildelinga

Boreal vant ferjeanbudet på Molde-Vestnes for 2021–28. Nå har Fjord1, som trafikkerer strekninga i dag, klaget over tildelinga til Boreal.