– Det var en helt utrolig opplevelse

Etter fjorårets «katastrofesesong» med lite vannføring, har det blitt meldt om godt laksefiske så langt i år i Eira. Det kan en 20-åring fra Ålesund skrive under på.

HALVVEGS I SESONGEN: Bildet er fra fjorårets sesong da laksefisket ble preget av tørke og lite vannføring i Eira. Årets sesong har så langt vært bra, og den kalde sommeren gjør at det fortsatt er mye snø i fjella som vil bidra til mye vann når den forhåpentligvis smelter utover sommeren.  Foto: AGNAR HARNES

Nyheter

Cato Rønnestad fra Ålesund er så langt denne sesongen den som har fått den største laksen i Eira. Det var en sterk opplevelse for 20-åringen.