Veslemannen: Setter ned farenivået til gult

De evakuerte får flytte heim igjen.
Nyheter

I kveldsrapporten fra NVE tirsdag heter det:

«Hastighetene i fjellpartiet har avtatt ytterligere utover dagen i dag. Bevegelsen siste døgn i det øvre området har vært omtrent 9 cm/døgn, nedre del har vært tilnærmet konstant siden det ble varslet rødt farenivå, men er også svakt avtagende med omkring 1,3 cm/døgn. Det har ikke gått større skred fra fjellpartiet i dag. Nysnøen som kom onsdag-torsdag (3.-4. juli) i siste uke er nå smeltet, men det ligger fremdeles snø igjen i snøfonna over Veslemannen.»

Tørt og varmt de neste dagene

Værvarslet melder tørt og relativt varmt vær de kommende dagene, noe som vanligvis stabiliserer fjellpartiet enda mer, heter det videre.

«På bakgrunn av nedadgående trend i bevegelsen settes farenivået ned til gult. Farenivået baserer seg på de målte bevegelsene i fjellpartiet. I år har sesongen for økte bevegelser startet tidligere enn normalt, noe som tilsier at fjellpartiet er svært svekket. Vi ser også at det er lett påvirket av små nedbørsmengder, og en heving av farenivå kan skje relativt raskt selv ved små mengder nedbør», skriver NVE.

Veslemannen er en liten, men svært aktiv del av fjellpartiet Mannen. Farenivået ble satt til rødt 7. juli, på bakgrunn av økte bevegelser og mange steinsprang.