Fylkesmannen frykter ukontrollert spredning av kjempespringfrø langs Eidsvågelva:

– Vi er i ferd med å miste kontrollen over spredninga

– Fremmede arter er en av de største truslene mot naturmangfoldet. Det er viktig at plantene ikke får spre seg, sier seniorrådgiver Ola Betten hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Stor plante: Kjempespringfrø kan vokse seg stor og utgjøre en trussel for naturlige vekster, sier miljøvernrådgiver Hogne Frydenlund i Nesset og seniorrådgiver og Ola Betten hos Fylkesmannen.  Foto: Sigmund Tjelle

Nyheter

(Driva) Langs Eidsvågelva har det hørtes vilter brumming fra spesialutstyrte kantklippere de siste dagene. Det er firmaet Hagepleie.no med Leif Helge Solhjell i spissen som er engasjert av Fylkesmannen og Nesset kommune til å slå ned planten kjempespringfrø som de seinere åra har spredt seg i stort omfang langs Eidsvågelva og oppover mot Åsagardane.