Det er etterdønningene fra flyktningkrisen som nå gir gode tallene for integrering

– Trenger flere utdanningstilbud

Tove Lid fra Flyktningtjenesten i Molde har fulgt oppturene og nedturene gjennom flyktningkrisen. Nå advarer hun mot skjær i sjøen for Solberg-regjeringa.

Mer nyansert: Tove Lid i Flyktningehjelpen mener de ferske tallene til Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) er mer nyanserte enn det framstilles. FOTO: Mathias Moene Rød 

Nyheter

MOLDE: Avdelingsleder for kvalifisering og integrering ved Flyktningtjenesten i Molde, Tove Lid, gleder seg over de ferske tallene fra Integrerings- og mangfolds direktoratet.