Fra butikk uten innlagt vann til storstilt kafé

Åpnet kafé formet som ost

I 2015 åpnet hun landhandel som et prøveprosjekt, nå har Anna Haugstad Avdem (28) og familien åpnet en kafé formet som en ost(!).

Ostekafé: Den nyåpna kaféen langs E136 er formet som et ostehjul. 

Nyheter

MOLDE/LESJA: Du har nok sett den hvis du har kjørt fra Molde til Oslo, den lille hvite bygningen som ligger nesten i vegbanen på E136 på Lesja.