LEDER, LØRDAG 6. JULI

Gjeldsregisteret gir mer ansvar til bankene

Nytt register: Samlet kredittramme vil framkomme i gjeldsregisteret som ble innført ved månedsskiftet. For mange vil dette medføre en opprydding i antall kredittkort. Foto: Scanpix 

Gjeld, og spesielt forbrukslån, har blitt en stor utfordring for mange nordmenn

Nyheter

Norge er på toppen i verden når det gjelder forbrukslån for private husstander. Gjeld er i ferd med å bli en stor utfordring for mange nordmenn. Dette gjelder ikke bare mennesker i etableringsfasen. I et forsøk på å få bedre oversikt blir det nå etablert et eget gjeldsregister. Regjeringen håper at registeret, sammen med flere regelendringer, skal bidra til at færre husholdninger havner i gjeldsproblemer. I dag oppgir en av ti nordmenn at de sliter med å betale regninger.

Fjernsynsprogram som «Luksusfellen» har vist hvordan personer som allerede har stor forbruksgjeld kan inngå nye kredittavtaler. I mange tilfeller er dette en kortsiktig løsning som gir større utfordringer på sikt. Over 300 000 nordmenn har betalingsanmerkninger i dag. Tiltakene som nå settes i verk har noen svakheter. En utfordring er at registeret vil ta utgangspunkt i kredittramma. Dette kan få konsekvenser ved større låneopptak, for eksempel ved søknad om boliglån. Samtidig kan denne praksisen føre til at folk rydder opp i antall kredittkort, og er mer bevisst når de inngår nye avtaler. Gjeldsregisteret er et tiltak, som bruk riktig, kan føre til at forbrukerne får bedre oversikt. Forbrukere bør møte regelendringen med å rydde opp i antall kredittkort.

Nordmenn flest opplever at de har god økonomi, samtidig er det en økende andel som oppgir at de har problem med å betale sine løpende regninger. En undersøkelse gjennomført av Forbukerforskningsinstituttet SIFO ved Oslo Met viser at nordmenn er mer impulsive når det gjelder penger enn forbrukerne i mange andre land. Undersøkelsen etterlater et inntrykk av at det er lett å få lån og kreditt i Norge. Bankene må ta sin del av ansvaret for denne utviklinga. Det nye gjeldsregisteret vil forhåpentligvis føre til at det blir bedre rutiner rundt dette. Risikoen ved slike låneopptak bør gjøres tydeligere.