Camilla fikk ikke videregående skoleplass på Tøndergård skole

– Har vært en umenneskeliggjøring

På Tøndergård skole har Camilla de siste tre åra fått utviklet en kommunikasjon spesielt laget for henne. Nå vil fylkeskommunen plassere henne på en skole som ikke kan språket hennes.

TAR TID: – Denne prosessen stjeler tid som vi kunne brukt til å være foreldre til Camilla, sier Therese Vågen og Rolf Erik Myren.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

I april ble Camilla tildelt plass på Fræna videregående skole for skoleåret 2019/20. Foreldrene Therese Vågen og Rolf Erik Myren er redd for hvordan dette vil påvirke Camilla.