Må utgreie om villrein

Eikesdal Alpinanlegg har fått inn 13 svar i høyring om planprogrammet. Fleire instansar tek opp villrein-situasjonen.

HAR FÅTT INN 13 SVAR: Til hausten vert plan med aktuelle utgreiingar sendt til kommunen for politiske behandling. Det vert da ein ny høyringsrunde før endelege vedtak vert gjort.  Foto: Iver Gjelstenli

Nyheter

– Dette er vel som forventa, seier Tor Christensen i Structor AS på Lillehammer. Firmaet står for planarbeidet på vegner av den svenske investoren Christian Petterson, som vil bygge ut alpinanlegg, 500 hytter, restaurantar og hotell inst i Eikesdalen.