Har stort behov for flere plasser på Råkhaugen – de kommer om to år

Fortsatt benyttes en stor andel korttidsplasser av personer med vedtak om langtidsplass. Flere plasser på Råkhaugen står ikke ferdig før seint 2021.

UEGNET MED DOBBELTROM: Korttidsplassene på Kirkebakken med dobbeltrom er uegnet for pasienter som er for urolige, sier leder for tildelingskontoret Tone Borge Løkhaug.  Foto: Erik Birkeland (ARKIV)

Nyheter

– Råkhaugen er bra tilrettelagt, men på langt nær stor nok for behovet i dag. På de andre korttidsavdelingene er det så mye forskjellig. For mye stimuli gir mer utrygghet og uro. Da er det naturligvis problematisk med dobbeltrom, sier Tone Borge Løkhaug ved tildelingskontoret (KTK).