Molde kommune sliter med å gi tilbud til eldre som tidligere ble henvist til alderspsykiatrisk avdeling på Hjelset

– Ikke rigget for denne gruppen eldre

Pleie og omsorg slår alarm om en økning i svært krevende pasientgrupper blant de eldre. Samtidig er det nesten ingen korttidsplasser ledige til å avlaste deres pårørende.

MÅ TRAPPE OPP: – Man tenker «det er gamle folk, så det er jo naturlig», men demens er en omfattende sjukdom, sier demenskoordinator Valborg Misund. Hun får snart følge av ergoterapeut og sjukepleier til kommunens nye demensteam. Her på demensinstitusjonen Råkhaugen i Molde.  Foto: Bjørn Brunvoll

Kommunen er hverken bemannings-, kompetanse eller bygningsmessig rigget for denne gruppa.

Fagsjef Kjersti Bakken
Nyheter

Det er eldre som er redde, forvirret og som ikke vet hvor de er. Eldre som vandrer hvileløst rundt i gangene, av og til inn på feil rom – og noen ganger ut dørene. Eldre som hallusinerer, som blir sinte og som kan kaste ting i frustrasjon.