Endra jordbær-marknad: Krohn leverer berre til butikk, Skålabær åleine om direktesal

Krohn kuttar bærboder

Endre Krohn har slutta med sal av jordbær frå bod, og leverer no bær utelukkande til butikk.

TIDLEGARE: Bildet er frå 2015, da Elise Kristine Krohn (Krohn jordbær) og Ingvild Bostad (Skålabær) konkurrerte vennskapeleg om kundar til jordbærbodene ved Roseby. No er det slutt på konkurransen.  Foto: ERIK BIRKELAND

Nyheter

Medan jordbærbodene til Krohn og Skålabær tidlegare har stått side om side på Torget og ved Roseby, er det no berre Skålabær som sel bær direkte til kundar i Molde.