LEDER LØRDAG 29. JUNI

Lov mot mobbing har gitt resultater

«Viktig er det også at flere rettssaker har vist at skolene og kommunene bærer et betydelig ansvar for at elever kan få en mobbefri skolegang»

GIR RESULTAT: Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner kan fortelle at arbeidet mot mobbing gir resultat.  Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Dommene viser samfunnets ansvar for å ivareta mobbeofrene.

Nyheter

Ved årtusenskiftet lanserte daværende statsminister Kjell Magne Bondevik nulltoleranse for mobbing på norske skoler og arbeidsplasser. Mobbing var et stort problem.

Slik er det dessverre fortsatt. Men gledelig nok, har vi etter hvert sett gode resultat av flere viktige tiltak for å redusere mobbingen. Etter at loven gjorde det lettere å varsle om krenking, mobbing og diskriminering av elever, er antall saker meldt inn til fylkesmennene nær nidoblet, skriver avisa Klassekampen.

En kraftig vekst i såkalte 9A-saker – oppkalt etter kapittel 9A i opplæringsloven – loven som ble endret for å styrke elevers rett til et trygt skolemiljø, viser en fersk rapport. Lovendringen innebærer blant annet at elevens egen oppfatning skal legges til grunn i saker om krenkelser og mobbing. Det er også blitt anledning for elev og foresatt til å klage alle saker direkte til Fylkesmannen, noe svært mange gjør, ifølge rapporten.

Viktig er det også at flere rettssaker har vist at skolene og kommunene bærer et betydelig ansvar for at elever kan få en mobbefri skolegang. Dommene viser samfunnets ansvar for å ivareta mobbeofrene.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner sier i en pressemelding at det er en tydelig forbedring i skolenes praksis. Skolene lager flere aktivitetsplaner, de jobber mer systematisk både forebyggende og i oppfølgingen av enkeltsaker og tar raskere tak i saker enn før.

Kunnskapsdepartementets store elevundersøkelse for 2018, der rundt 447.000 elever svarte, viser at det fortsatt er altfor mange som mobbes. Om lag 27 000 elever forteller i undersøkelsen at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Det er skremmende mange fortsatt.

Det er positivt at skolene og myndighetene tar bedre grep mot mobbing. Men skal vi arbeide for en «nullvisjon», er kampen mot mobbing et kollektivt ansvar vi alle må ta.