LO avdekket mange lovbrudd på bedriftsbesøk i Romsdal

I 50 prosent av bedrifter ituristnæringa i Åndasnes, på trollstigen og i Valldal som ble besøkt LOs Sommerpatrulje ble det avdekket lovbrudd.

Sommerpatruljen: Kent Logan Jelle (til venstre bak), Cecilie Therese Lund, Daniel Johnsen, Tor-Erling Adolfsen og Ole Andre Molnes. Forann i rødt: Svein-Ivar Sætre.   Foto: Privat

Nyheter

LOs sommerpatrulje besøkte torsdag 27.juni Valldalen, Trollstigen og Åndalsnes. I ei pressemelding opplyser Sommerpatrujen at omtrent samtlige ansatte i bedriftene som ble besøkt trivdes i jobben, og bare to arbeidere manglet arbeidskontrakt.

– Men, etter å ha besøkt for det meste turistnæringen i disse bygdene så finner vi nok en gang 50% brudd blant de besøkte bedriftene, uttaler Kent Logan Jelle, ungdomssekretær i LO og leder for Sommerpatruljen i M&R, i pressemeldinga.

Fikk ikke overtidsbetalt

Sommerpatruljen fant sju bedrifter som ikke gir overtidsbetaling slik som loven sier: Det skal betales overtid etter 9 timers arbeidsdag eller etter 40 timer sammenlagt arbeidstid i uka.

– Mange arbeidsgivere blir glad for at vi har med oss arbeidskontrakter ut slik at de kan oppgradere kontraktene de bruker til sine nyansatte. Noen har kjørt de samme kontraktene i 10-15 år på ansettelser og da er det fint å gjøre en endring slik at en vet en holder seg innenfor lovens grenser, forteller Jelle.

Ikke lenge nok hvile

Sommerpatruljen avdekket også brudd på bestemmelsene om hviletid. Hviletiden mellom arbeidsperiodene hos noen bedrifter er for korte. En må huske at det skal være minst 11 timer hvile, om ikke annet er avtalt med tillitsvalgte, mellom f.eks kveldsvakten og neste vakt morgen etter, opplyser ungdomssektretæren.

På torsdagens besøk fant patruljen også høyt antall brudd på manglende verneombud, samt manglende oppslag og informasjon om hvem som er valgt som verneombud i bedriften. De samme bedriftene har også en tendens til å ikke ha gjort tilfredsstillende risikovurdering på arbeidsforholdene angående Helse- Miljø og Sikkerhet slik atarbeiderne har et trygt og forutsigbart arbeid, påpeker sommerpatruljen.

– Sjefen har ansvaret for HMS i bedriften og nok en gang så må vi være litt ekstra strenge slik at bedriftene får på plass verneombud i bedriften. Dette gjelder også bedrifter som kun er åpen i sesongen, og det er forståelig at det ikke sitter fremst i pannebrasken når det er så mye som skal gjøres. Men det er ingen unnskyldning år etter år å ikke ha dette på plass, uttaler Jelle.

Sommerpatruljen skal videre gjennom sommeren besøker flere bedrifter i fylket.