– Utfordrende materiale

Da RIR Næring mottok store mengder kunstgras fra Reknesbanen i vår, måtte de finne en bedre måte å håndtere gummigranulat på.

Håndteres: Med den nye avtalen vil innlevert gummigranulat sendes til Breivika i Ålesund.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Renovasjonsbedriften har nå en avtale med Brevik i Telemark om håndtering av det vanskelige materialet.