Sjølgående ferger framfor bruer på E 39

Et ekspertutvalg mener det kan være aktuelt å prioritere lønnsomme veistrekningene mellom fergeleiene, og sjølgående ferger framfor bruløsninger på E39.

BRU ELLER FERGE: Utvalget bak rapporten erkjenner at en bro i dag kan gi en annen opplevelse av bevegelsesfrihet enn en ferge. De mener likevel det ikke er gitt at et for stort fokus på fjordkrysningene er det som gir best tilbud for midlene som investeres.   Foto: Møreaksen

Nyheter

Det er i rapporten "Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet" dette kommer fram.