Brusprodusenten jobber knallhardt for å komme seg ut av Møre og Romsdal

Røde tall – men Sylte har tro på framtida

Underskuddet øker i Oskar Sylte Mineralvannfabrikk. Likevel har Oskar Dag Sylte jr. tro på at den 90 år gamle brusfabrikken har en lys framtid – utenfor Møre og Romsdal.

VIL ØKE VOLUM: Oskar Sylte Mineralvannfabrikk går med underskudd for andre året på rad, men berges av overføringer fra holdingselskapet. Oskar Dag Sylte jr. og økonomisjef Johnny Ræstad (bak) er likevel optimister og satser hardt på marked utenfor Møre og Romsdal.  Foto: BJØRN BRUNVOLL

Nyheter

Molde: For andre år på rad må Oskar Sylte Mineralvannfabrikk notere røde tall i regnskapet. Driftsunderskuddet for 2018 ble 4,2 millioner kroner, nesten 2 millioner kroner svakere enn i 2017. Driftsinntektene på 53,8 millioner kroner, er ned 800.000 fra rett før. Lite produksjonsvolum i forhold til kapasiteten er en viktig årsak til det svake resultatet.