Molde Næringseiendom AS selger alle aksjene til Høvding AS

Høvding AS kjøper alle aksjene i Molde Næringseiendom AS, (MNE) og overtar dermed hele eiendomsporteføljen i Grandfjæra Næringspark.

GRANDFJÆRA: Etter salget av AS Stålprodukter i 2001, har MNE arbeidet med konvertering av industriarealene i Grandfjæra til moderne kontorer, butikk og lagerlokaler, opplyses det i pressemeldinga.  Foto: Kjell Langmyren

Nyheter

Etter kjøpet disponerer Høvding AS en samlet eiendomsmasse i Molde på ca 50.000 kvadratmeter.

Etter salget av AS Stålprodukter i 2001, har MNE arbeidet med konvertering av industriarealene i Grandfjæra til moderne kontorer, butikk og lagerlokaler.

I  dag er ca 25.000 kvadratmeter ferdigstilt, mens det i de to siste industrihallene er et utviklingspotensial for ytterligere 12-15.000 kvadratmeter.

I pressemeldingen uttaler Marie Løkvik, styreleder i Sandøygruppen AS som eier MNE:

 - Vi er veldig fornøyde med å ha utviklet denne sentrale eiendommen i Molde til ny og fremtidsrettet virksomhet. Vi overleverer nå det vi mener er Moldes beste og flottest beliggende eiendomsportefølje. En fin blanding av offentlige og solide private leietakere har fulgt oss i mange år, og vi er svært fornøyde med at nettopp Høvding AS overtar ansvaret for disse og viderefører det arbeidet vi har startet på her i Grandfjæra.

Høvding AS kjøper eiendommene i Grandfjæra med unntak av de tre seksjonene som arkitekt Kjell Kosberg eier i "siloen".

Høvding AS ble etablert i 1994 ved med kjøp av Høvdingbygget nord for Alexandra hotell. Høvding AS har siden den gang bygget opp en eiendomsportefølje på ca 25.000 kvadratmeter som i dag består av i alt 6 eiendommer lokalisert i Molde sentrum, Bergmo og Årødalen.  

- Gjennom kjøpet av Molde Næringseiendom AS får vi tilgang til en eiendomsportefølje med teknisk oppgraderte og meget godt vedlikeholdte bygg med solide leietakere. Disse eiendommene passer meget godt inn i vår portefølje, og samlet kan vi nå tilby det lokale næringslivet her i Molde et variert og godt geografisk spredt tilbud av kontoreiendommer, lager og andre næringsarealer, sier Svein Joar Øien, daglig leder i Høvding AS.

Kjøpekontrakten ble signert torsdag 27.juni, og planlagt overtakelse er satt til 1.juli 2019.