Jarle Ugelstad Klavenes (Ap) spør om arbeidstilbud i Eide rådhus kan komme i gang igjen:

Vil at kantina fortsetter

I løpet av juni skal kantinedrifta i Eide rådhus legges ned. Det betyr at beboere i Mikalmarka omsorgsboliger mister et godt aktivitetstilbud, som de har hatt på kjøkkenet.

TILBUDET FORSVINNER: Marita Skarvøy har smurt mange rundstykker i rådhuskantina i løpet av åra hun har vært på jobb der. Nå forsvinner denne jobbmuligheten.  Foto: Oddbjørn Harnes

Nyheter

Eide: Jarle Ugelstad Klavenes (Ap) spurte i kommunestyret 20. juni om ordføreren kan bidra til at drifta videreføres.