Finn Arne Roaldsnes med hefte på fleire språk om natur, mat og kvardagsliv på kysten

Sterk hyllest til kystlivet

Etter tre års planlegging og arbeid kan Finn Arne Roaldsnes presentere «Frå livet ved kysten», eit fargerikt hefte frå ein mann som er glad i kysten og vil dele kunnskapen med andre,

HYLLEST TIL KYSTEN: Fargerikt omslag på heftet Finn Arne Roaldsnes gir ut på fleire språk. 

Nyheter

VESTNES: Dette er ei forteljing om mange slags aktivitetar ein kan ha gjennom eit heilt år i kvardag og fest.