Falk Øveraas (24) og Vetle Wang Soleim (26) vil ha alle parti med på ungdomsoffensiv

– Vi kan ikke fortsette å ha omdømme som kranglefylke

De middelaldrende politikerne krangler om sjukehus og veger, mens ungdom er opptatt av hvor det finns spennende jobber og positivitet. – Vi kan jo ikke fortsette å ha omdømme som et kranglefylke, sier de to unge politikerne Vetle Wang Soleim og Falk Øveraas.

Skryt til regionrådene: – Bli med heim-offensiven som Orkidé og Romsdal Regoionråd samarbeidet om for å nå unge folk i Oslo-området, må gjentas og utvides. Hele fylket må gå sammen. Politikerne i Møre og Romsdal må bruke mye mer av tida på å få flere unge heim enn til å drive evig fogderikrangel, mener Falk Øveraas og Vetle Wang Soleim. 

Nyheter

MOLDE: – Det går et generasjonsskille mellom politikerne i Møre og Romsdal. De eldre og etablerte politikerne bruker tida til å krangle om sjukehus og hvilke veger som skal bygges først og sist. Unge folk er ikke interessert fogderistrid og evigvarende krangel, sier Falk Øveraas fra Vestnes og Vetle Wang Soleim fra Smøla.