Lang debatt endte i vedtak 12 mot 7 stemmer

Vevang skole selges

Etter langvarig tautrekking de siste ukene er det nå klart at det nedlagte skolebygget på Vevang skal selges.

SKOLEBYGG TIL SALGS: Vevang skole, som her skimtes i skogen bak skaterampen, ble nedlagt i 2018. Bygget legges nå ut for salg av Eide kommune med ei ca. 8 dekar stor tomt til. Restarealet av eiendommen på rundt 13,45 dekar blir tilhørende Vevang barnehage. Skolebygget blir sett på som en mulighet for turistsatsing, og gymsalen kan gi barn og ungdom tumleplass.  Foto: Oddbjørn Harnes

Nyheter

Eide: Et flertall på 12 i Eide kommunestyre sist torsdag avgjorde saka. Mindretallet på 7 stemte for å vente med salget og la Hustadvika kommune ta avgjørelsen.