Samferdselsdepartementet enig med Vegvesenet: Divisjonsavdeling legges til Molde

Mandag sluttet Samferdselsdepartementet seg til Statens Vegvesens forslag til plassering. En av de fem underliggende avdelingene legges til Molde.
Nyheter

20. mai la Statens Vegvesen frem for Samferdselsdepartementet sitt forslag til plassering av ledelsen  av Vegvesenets  fremtidige divisjoner. De plasseres på samme sted som dagens regionvegkontor. Sentrene vil få ansvar for kontakt med regionale og lokale myndigheter og næringslivet.

Avdelingene ligger under Divisjon veg og Divisjon transport og  samfunn.

Samferdselsminister Jon Georg Dale uttaler i en pressemelding at de med dette sørger for at Statens Vegvesen er til stede i hele landet.


Vegvesenet oppretter regionalt senter i Molde - og kutter i antall trafikkstasjoner

Statens vegvesen opprette regionale senter i byene de i dag har sine regionvegkontor.