Flere ofre for menneskehandel kan få oppholdstillatelse

Regjeringen har sendt et forslag på høring om å utvide adgangen til å gi oppholdstillatelse til ofre for menneskehandel.
Nyheter

– Jeg mener at forslaget vil sikre bedre forutsigbarhet for ofre som samarbeider med politiet og bryter med miljøet bak menneskehandelen, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp).

Forslaget innebærer at et offer for menneskehandel som har avgitt forklaring for retten eller politiet i en straffesak, kan få oppholdstillatelse.

Det skal gjelde uavhengig av hva slags straffesak det er avgitt forklaring i. Det er et vilkår at forklaringen har sammenheng med at søkeren er et offer for menneskehandel.

Bakgrunnen for forslaget er et anmodningsvedtak fra Stortinget og oppfølging av Granavolden-erklæringen.