Vil ha landstrøm til cruiseskip i Molde

– Viktig for Molde som cruisehavn

– Det arbeides målrettet for å kunne tilby landstrøm til skipsfarten. Landstrøm til store cruiseskip har et behov på 12 MW, og det må forventes investeringer på anslagsvis ti millioner for en slik løsning.

Krever mye strøm: Investeringer for landstrøm til cruiseskip i Molde vil koste minst ti millioner. 

Nyheter

MOLDE: Dette svarte ordfører Torgeir Dahl på et spørsmål fra Bjørn Jacobsen om hva som blir gjort for å få fortgang i arbeidet med å skaffe landstrøm til cruiseskip i Molde. Luftforurensing fra slike skip er blitt et brennhett tema i destinasjoner som Geiranger. Cruisetrafikken er økende også til Molde, som ikke har landstrøm til slike skip.