Lederfall i toppledelsen av Helse Møre og Romsdal siden 2016. Kun 2 av 10 blir igjen

Ledergruppa pulverisert

Mens helseforetaket har havnet i et stadig mørkere uføre, har ledergruppa i Helse Møre og Romsdal nærmest blitt pulverisert i løpet av tre år. Kun to av de 10 direktørene i Espen Remmes utvalgte ledergruppe fra 2016 står igjen når året er omme.
Nyheter

MOLDE: I Helse Møre og Romsdal har det vært mannefall i ledergruppa de siste åra. Det er ikke uvanlig at ledere i helsevesenet bytter jobb eller får nye oppgaver, men i Helse Møre og Romsdal har utskiftingen av ledere i toppen vært svært omfattende.