– Slengt forover med en voldsom kraft

Ulykkesgruppa til Statens vegvesen fant ingen ytre årsaker til bilykka.
Nyheter

Molde: De involverte bilene var i «tipp topp»-stand, slo overingeniør i Statens vegvesens ulykkesgruppe, Frank Sandvik, fast i retten.