Sjølkritiske politikere og rådmann etter mange år med stor pengebruk i Eide kommune

– Hvorfor kjører vi i grøfta?

Kommentarene hadde et vemodig preg over seg da politikere og administrasjon i Eide uttalte seg om økonomisakene ved nær halvgått løp i 2019.

RÅDMAMM: Ole Bjørn Moen: – Som rådmann kunne jeg ført et strengere regime ved opprettelse av nye stillinger.  Foto: Oddbjørn Harnes

Nyheter

Først var det regnskap og årsmelding for 2018, deretter driftsrapport for de fire første månedene av 2019.