Investeringsselskapet Tote AS begjærte oppbud

Dahl- og Heggem-selskap konkurs

Investeringsselskapet Tote AS, som gjennom holdingselskap ble eid med en halvpart hver av Torgeir Dahl og Terje Heggem, er konkurs. Det var selskapet selv som begjærte oppbud.

BOSTYRER: Advokat Erik Wold i advokatfirmaet Wold & Co er oppnevnt som bostyrer i konkursrammede Tote AS.   Foto: Kjell Langmyren

Nyheter

Tote AS ble etablert i 2007, da Torgeir Dahl og Terje Heggem fortsatt var samarbeidspartnere. De gikk inn gjennom selskapene Dahl Invest AS (Torgeir Dahl) og Media 1 Molde AS (Terje Heggem). Etableringa skjedde to år før Torgeir Dahl ble valgt til ordfører i Molde. Seinere skar forholdet mellom de to seg – og de har ikke samarbeidet på mange år.