Aukra kommunestyre vil beholde dagens brannvaktstyrke

Aukra kommunestyre vedtok å opprettholde brannberedskapen som i dag til Gossen er knyttet til fastlandet. Samtidig vedtok en at Aukra går inn i Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS.

Sikkerhet: – Denne saken gjelder først og fremst sikkerheten og tryggheten til folket, sa Audhild Mork i Aukra kommunestyre. 

Mange øykommuner vil nok hevde å være i en særstilling. Vi er det, med store overnattingsvirksomheter, store industrivirksomheter og Ormen Lange

Audhild Mork (Ap)
Nyheter

AUKRA: Vedtaket om å gå inn som deltaker i Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS ble tirsdag fattet med 17 mot tre stemmer. Det var etter at kommunestyret hadde stemt ned et utsettelsesforslag fra Grant Johansen Solem (Frp) med 16 mot fire stemmer.