LEDER, TORSDAG 20. JUNI

«For mange har kravet om helseattest vært et betydelig stressmoment»

Riktig med fortsatt aldersgrense.

Nye regler: – Det er viktig å tilpasse regelverket etter dagens situasjon, og vi ønsker å gi eldre bilførere en enklere hverdag, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.  Foto: Heiko Junge/Scanpix

For mange har kravet om helseattest vært et betydelig stressmoment.

Nyheter

I går ble aldersgrensa for helseattest for førerkort hevet fra 75 til 80 år. Samtidig ble det innført at helseattesten nå først må fornyes hvert tredje, ikke hvert andre år som det har vært tidligere. I tillegg skal friske eldre slippe å ta kognitive tester dersom det ikke er behov for det, heter det i pressemeldinga fra regjeringa.

– Det er viktig å tilpasse regelverket etter dagens situasjon, og vi ønsker å gi eldre bilførere en enklere hverdag. Derfor vil vi forenkle dagens regler for helseattest for eldre bilførere, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding fra regjeringa.

For mange eldre har kravet om helseattest vært et betydelig stressmoment. Å miste retten til å kjøre bil er vanskelig for alle voksne mennesker. Men for mange eldre vil et liv uten egen bil bety ekstra store innskrenkninger i hverdagen, mye større enn for andre voksne. Ikke minst gjelder det der kollektivtrafikken er dårlig utbygd.

Norske kvinner og menn blir stadig friskere, lever lenger og står ofte lengre i arbeidslivet. For mange 75-åringer virker det fremmed, ja til og med diskriminerende at man måtte ha en attest fra legen for å få fortsette å kjøre bil. For Det er ikke alder som skal bestemme om man fortsatt bør kunne kjøre bil, men hvilken helse man har. Dagens 75-åringer har lang erfaring med å kjøre i trafikken.

Samtidig må hensynet til trafikksikkerhet settes først. Reaksjonsevne, syn, hørsel og andre sanser svekkes naturlig med alderen. Det kan ingen av oss benekte. Som eldre er en også langt mer utsatt for livstruende skader ved eventuelle ulykker.

Vi tror det er riktig å beholde en grense som utløser krav om helseattest, men at det er fornuftig med en aldersregulering tilpasset endringene vi ser i samfunnet. Uavhengig av alder må det være slik at vegmyndigheter, politi og leger må kunne si at noen ikke skal ha førerkort av hensyn til sikkerheten i trafikken.