Stoler ikke på rådmannens tall

– Det er nye tall hele tiden. Vi hører argument som blir brukt i en sak kommer tilbake med helt andre tall i en annen sak. Det henger ikke sammen. Det er forferdelig vanskelig å være politiker når tallene svirrer og forandrer seg fra gang til gang.

Ordfører Tove Henøen ble provosert av rådmannens tall under onsdagens kommuenstyremøte.   Foto: Vidar Myklebust

Nyheter

Ordfører Tove Henøen kom med en utblåsing mot rådmannens tallmateriale da kommunestyret behandlet saken om bygging gymsal/idrettshall ved Sylte skole. Alternativene fra rådmannen er å renovere eksisterende gymsal eller bygge ny hall i samarbeid med Elnesvågen IL. Rådmannen ønsker å bygge ny hall og Henøen reagerer på at tallene som rådmannen bruker i saksutredningen etter hennes mening ikke er de samme som ble brukt da det var snakk om å renovere Sylte skole og beholde skolen som en 1.-7. skole, noe rådmannen gikk imot.