Fylkespolitikerne utsetter autopass-vedtak for å samordne seg med de andre fylker

Autopass gir kalde føtter

Innføringen av autopassbrikken har gitt Hordaland kalde føtter. Pendlere og næringsliv protesterer fordi det har blitt så dyrt. Nå venter Møre og Romsdal med å vedta autopass til de fire fylkene på Vestlandet har fått snakket sammen.

FOR DYRT: – Reaksjoner fra pendlere og næringsliv langs hele vestlandskysten viser at det blir for dyrt etter at autopassbrikken ble innført, sier fylkespolitiker Kristin Sørheim. Fylkespolitikerne vil vente og se hva de fire vestlandsfylkene blir enige om.  Foto: RICHARD NERGAARD

Nyheter

Fylkespolitikerne skulle ha debattert ordningen med autopass i fylkestinget mandag 17. juni. Men saka er utsatt.